Thursday, January 27, 2022

4 до 6.09 – Скопје – Работна средба со државните просветни инспектори за ревизија на процедурите и инструментите од фазата на имплементација на интегралната евалуација

4 до 6.09 – Скопје – Работна средба со државните просветни инспектори за ревизија на процедурите и инструментите од фазата на имплементација на интегралната евалуација