Wednesday, January 26, 2022

31.03 – ОУ „Драга Стојановска“, с. Долно Соње – Заедничка активност помеѓу ученици централното и подрачното училиште Драга Стојановска во село Соње…

31.03 – ОУ „Драга Стојановска“, с. Долно Соње  – Заедничка активност помеѓу ученици  централното и подрачното училиште Драга Стојановска во село Соње

Од 10:00 до 11:30 часот, учениците во етнички мешани парови ќе изработуваат маски по повод 1-ви Април.