Monday, December 6, 2021

30.10 – Скопје – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Даме Груев“ и ОУ „Крсте Петков Мисирков“…

30.10 – Скопје – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Даме Груев“ и ОУ „Крсте Петков Мисирков“

Од 10:00 до 16:00 часот, ученици од двете училишта ќе извршат посета во Природнонаучниот музеј и Зоолошката градина во Скопје каде заеднички ќе учат за разноликоста на животинскиот свет.