Friday, December 3, 2021

30.09 – Скопје – Заедничка ученичка активност помеѓу СУГС „Панче Арсовски“ и СУГС „8 Септември“…

30.09 – Скопје – Заедничка ученичка активност помеѓу СУГС „Панче Арсовски“ и СУГС „8 Септември“

Од 11:00 до 12:30 часот, ученици кои учат на албански и македонски наставен јазик, од двете училишта, ќе реализираат турнир во мал фудбал. Вкупно 4 мешани екипи ќе се натпреваруваат за првото место, додека настанот ќе биде поддржан од публика составена од ученици, родители и наставници од двете училишта.