Thursday, January 27, 2022

30.09 – ОУ „Благој Кирков“, Велес и ОУ „Рајко Жинзифов”, с.Оризари – Завршен настан во грант-програмата со родителско учество во МИО…

30.09 – ОУ „Благој Кирков“, Велес и ОУ „Рајко Жинзифов”, с.Оризари – Завршен настан во грант-програмата со родителско учество во МИО

На завршниот настан од 11:00 часот во ОУ „Благој Кирков“, Велес, како и во 13:00 часот во ОУ „Рајко Жинзифов“, с.Оризари, Велес, родителите и учениците од двете партнерски училишта, заеднички ќе ги презентираат постигнувањата на активностите за МИО во кои главни носители и учесници се родителите.