Thursday, January 27, 2022

30.08 – Хотел Континентал, Скопје – Работилница за родителска вклученост во активности за меѓуетничка интеграција во образованието…

30.08 – Хотел Континентал, Скопје – Работилница за родителска вклученост во активности за меѓуетничка интеграција во образованието