Saturday, October 16, 2021

30.05 – ОУ „Живко Брајковски“, Бутел – Заеднички ученички активности…

30.05 – ОУ „Живко Брајковски“, Бутел – Заеднички ученички активности

Заеднички ученички активности во ОУ „Живко Брајковски“ од Бутел од 10:30 до 12:00 часот. Како дел од програмата за мали грантови училиштето ќе организира спортски работилници за ракомет, бадминтон и кошарка. На работилниците ќе учествуваат 24 ученици кои наставата ја следат на македонски и албански наставен јазик.