Thursday, January 27, 2022

30.03.2016 – Хотел Континентал – Работилници за продолжување на поддршката за МИО во реновираните училишта…

30.03.2016 – Хотел Континентал – Работилници за продолжување на поддршката за МИО  во реновираните училишта

Од 10:00 до 14:30 часот, во Хотел Континентал во Скопје ќе се одржат работилници за продолжување на поддршката за МИО со членовите на тимот за училишна интеграција од сите училишта кои беа реновирани. Целта на работните средби е да се направи самопроценка на досегашните реализирани активности за МИО во училиштата и да се одредат приоритети при планирање на идни активности за унапредување на МИО и за одржливост на постигнатите промени.