Sunday, October 17, 2021

30.03 – Охрид – Состанок со СИТ координатори и директори на училишта…

30.03 – Охрид – Состанок со СИТ координатори и директори на училишта
Од 10:00 до 14:00 часот, на состанокот, организиран од одделот за образование во Општина Охрид со координаторите на СИТ-овите на сите основните и средни училишта во општина Охрид ќе се споделуваат постигања, предизвици и идни планови за МИО активности. Состанокот е со цел да се зајакне заемната соработка во подрачјето на МИО општина-училиште, се со цел постојано да се унапредува   МИО на училишно и општинско ниво.