Thursday, January 20, 2022

30.03 – ОУ „Енвер Стафаи, Гостивар – Заедничка активност помеѓу ученици ОУ „Енвер Стафаи“ од Гостивар и ОУ „Лазо Мицев Рале“ од Кавадарци…

30.03 – ОУ „Енвер Стафаи, Гостивар – Заедничка активност помеѓу ученици ОУ „Енвер Стафаи“ од Гостивар и ОУ „Лазо Мицев Рале“ од Кавадарци

40 ученици од двете партнерски училишта ќе учествуваат на музичка работилница.