Thursday, October 28, 2021

29.04 – Крушево – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од СОУ…

29.04 – Крушево – Работилница со тимовите за реновирање на училиштата од СОУ Наум Наумовски Борче од Крушево, ОУ Круме Волнароски од Прилеп и ОУ Јонче Смугрески од Кривогаштани