Tuesday, September 28, 2021

29.03 – Скопје – Јавна дебата…

29.03 – Скопје – Јавна дебата

Дебатниот клуб од СУГГС ,,Орце Николов”, Скопје организира jавна дебата на тема „Каква локална заедница им е потребна на младите и какви млади ѝ се потребни на локалната заедница?”.
Јавната дебата ќе се случува во просториите на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје, со почеток во 12:00 часот.