Monday, December 6, 2021

29.03 – ОУ ,,Лиман Каба”, Бутел – Заеднички ученички активности помеѓу ОУ „Лиман Каба“ и ОУ „Панајот Гиновски“, од Бутел…

29.03 – ОУ ,,Лиман Каба”, Бутел – Заеднички ученички активности помеѓу ОУ „Лиман Каба“ и ОУ „Панајот Гиновски“, од Бутел

Во рамки на програмата за мали грантови, училиштата ќе реализираат три активности. Во првата активност ќе бидат вклучени ученици од 7 одделение кои ќе цртаат ликови од цртани филмови. 20 ученици од двете училишта,  во етнички мешани групи ќе бидат дел од втората активност во која ќе анализираат и интерпретираат еколошки текст. Паралелно со овие две активности ќе се одвива спортски напревар во одбојка и кошарка , со вкупно 20 ученици од двете училишта. Родители ќе имаат улога на судии за време на натпреварот.