Friday, December 3, 2021

28.05 – Маџари – Заедничкa ученичкa активност во спортската сала “Методија Андонов Ченто“…

28.05 – Маџари – Заедничкa ученичкa активност во спортската сала “Методија Андонов Ченто“

Од 11:00 до 12:30, во рамки на програмата за мали грантови, основното училиште “Наум Наумовски Борче“ од Гази Баба ќе реализираактивност со своето партнер училиште ОУ “25 Мај” од истата општина. 40 ученици од двете училишта, во мешан состав ќе учествуваат во спортски напревар во фудбал и одбојка.