Thursday, January 27, 2022

28.05 – Другово – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Христо Узунов”…

28.05 – Другово – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Христо Узунов”

Од 10:00 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, основното училиште “Христо Узунов “ од Другово ќе реализира активност со своето партнер училиште, ОУ “Наим Фрашери” од с. Јагол Доленци. 20 ученици, од 6-9 одделение, од двете училишта ќе учествуваат во ликовна работилница која ќе опфати три теми.