Thursday, January 27, 2022

28.03 – ПУ „Драга Стојановска“ с.Света Петка – Заедничка активност помеѓу ученици од централното и подрачното училиште „Драга Стојановска“ од с.Сопиште и с.Света Петка…

28.03 – ПУ „Драга Стојановска“ с.Света Петка – Заедничка активност помеѓу ученици од централното и подрачното училиште „Драга Стојановска“ од с.Сопиште и с.Света Петка

Од 10:00 до 11:30 часот, 12 ученици од трето одделение, во мешан состав ќе имаат активност на која ќе се запознаат со традиционалното славење на Денот на вљубените, во англиско – американската култура.