Thursday, January 27, 2022

27.09 – ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“, Центар Жупа – Заедничка ученичка активност…

27.09 – ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“, Центар Жупа – Заедничка ученичка активност

Како дел од програмата за мали грантови, двете партнер училишта ОУ „Мустафа Кемал Ататурк“ и ОУ „Неџати Зеќирија“ од Центар Жупа, ќе реализираат заедничка активност од 12:00 до 14:00 часот. 24 ученици од седмо и осмо одделение, во етнички мешан состав ќе изработуваат Прирачник од предходно собрани лековити растенија и печурки.