Thursday, January 27, 2022

27.09 – ОУ „Крсте П.Мисирков“, с. Бистрица – Завршен настан во грант-програмата со родителско учество во МИО…

27.09 – ОУ „Крсте П.Мисирков“, с. Бистрица – Завршен настан во грант-програмата со родителско учество во МИО

На завршниот настан од 10:00 до 14:00 часот, родителите и учениците заеднички ќе ги презентираат постигнувањата