Wednesday, December 8, 2021

27.03 – Скопје – Напредна обука со Фаза 3 училишта…

27.03 – Скопје – Напредна обука со Фаза 3 училишта

Од 9:30 до 16:30 часот, во хотел Континентал ќе се одржи обука со претставници на тимовите за училишна интеграција од Фаза 3 основни и средни училишта. Главна цел на обуките е продлабочување на компетенциите на наставниците за примена на ефективни приоди за работа и подобрување на меѓуетничка интеграција во образованието на ниво на училиште. Со оваа серија на обуки се продолжува на 31.03 и на 2.04.2015.