Saturday, October 16, 2021

26.05 – ОУ „Кочо Рацин“, Петровец – Заедничка ученичка активност…

26.05 –  ОУ „Кочо Рацин“, Петровец – Заедничка ученичка активност

Како дел од програмата за мали грантови училиштето „Кочо Рацин“ од Петровец ќе реализира активности со ученици од македонски и албански наставен јазик. Од 10:00 до 14:00 часот, 20 ученици од 7 и 8 одделение ќе пишуваат еко пораки и бонтон правила. Друга група од 20 ученици од 8 и 9 одделение ќе изработуваат реклама за промоција на производ.