Friday, January 21, 2022

26.05 – Конче – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Гоце Делчев“…

26.05 – Конче – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Гоце Делчев“

Од 9:00 до 12:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, ОУ “Гоце Делчев“од Конче, ќе реализира активности со ученици од двата наставни јазици (македонски и турски). Ученици од второ одделение во мешан состав, ќе истражуваат и дискутираат за промените кои настануваат во природата со промената на годишните времиња. Потоа заеднички ќе подготвуваатцртежи кои ќе ги презентираат пред останатите. За крај на активностите се планира да се одржи спортски напревар.