Tuesday, October 26, 2021

24.12 – Скопје – Свечен настан на доделување на првите сертификати за МИО…

24.12 – Скопје – Свечен настан на доделување на првите сертификати за МИО

Од 11:30 до 13:00 часот, во ОУ „Рајко Жинзифов“ во Скопје ќе се одржи Свечен настан на доделување на првите сертификати за МИО. На овој настан ќе им бидат доделeни првите сертификати за учество на обуки и стекнати компетенции за обучувач-ментор за МИО на членовите на СИТ и за учество на наставниците на обука за дисеминација.