Wednesday, December 8, 2021

24.04 – Скопје, Кавадарци и Кочани – Еднодневна обука за меѓуетничка интеграција во образованието…

24.04 – Скопје, Кавадарци и Кочани – Еднодневна обука за меѓуетничка интеграција во образованието за тимовите за училишна интеграција, фаза 3, (ден 3)