Thursday, January 27, 2022

24.03 – Гостивар – Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности…

24.03 – Гостивар –  Средба за поддршка со членовите на СИТ-от и наставници, реализатори на активности

При средбата ќе се реализираат разговори со претставници на СИТот и наставници реализатори на активности за постигнатото во текот на месецот и планирани активности попратено со фидбек од страна на ПМИО тимот.

Средбата ќе биде попратена и со мониторинг на редовна средба на драмската секција. Околу 20 наставници и претставници на СИТ се очекува да учествуваат на средбата за поддршка. 24 ученици од сите наставни јазици ќе учествуваат на редовна средба на драмската секција.