Thursday, January 27, 2022

23.06 – Скопје – Дебрифинг средба со партнер организациите…

23.06 – Скопје – Дебрифинг средба со партнер организациите

Претставници на партнер организациите ЛОЈА и СУМНАЛ, одговорни за мониторирање на активностите во Модел училиштата ќе се состанат да ги дискутираат искуствата од реализацијата на активностите во текот на последното полугодие.