Thursday, January 27, 2022

22.05 – Пласница – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Мирче Ацев“ од с. Лисичани…

22.05 – Пласница – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Мирче Ацев“ од с. Лисичани

Од 11:00 до 14:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира заедничка активност со ученици од различни етнички заедници. На активноста ќе се презентира Етно катче, кое учениците го изработуваа преку заеднилчки средби во текот на второто полугодие. На свеченото отварање ќе присуствуваат наставници, родители, ученици, преставници од локалната заедница и општината.