Thursday, January 20, 2022

22.05 – Орешани, Зелениково – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Марко Цепенков“…

22.05 – Орешани, Зелениково – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Марко Цепенков“

Од 11:00 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира заедничка активност со ученици од IV и V одделение, од двата наставни јазици (македонски и албански). Учениците заедно со наставниците и родителите ќе истражуваат за народното творештво, начинот на кој се одбележуваат празниците кај двете етнички групи и ќе изработуваат предмети и ракотворби со народни мотиви.