Friday, December 3, 2021

21.09. – Битола – Заеднички спортски и забавни активности во етнички мешани групи на ученици…

Заеднички спортски и забавни активности во етнички мешани групи на ученици од 4 различни основни училишта: „Елпида Караманди“ и „Даме Груев“ – Битола, „Мите Богоевски“ – Ресен и „Адем Јашари“ – Чаир, на 21 септмеври во дворот на ОУ „Елпида Караманди“