Monday, September 27, 2021

20.11 – Скопје – Работилница за пермакултура во СУ „Боро Петрушевски“…

20.11 – Скопје – Работилница за пермакултура во СУ „Боро Петрушевски“

Како дел од активностите на креативното катче во СУ „Боро Петрушевски“, ќе се одржи работилница со мешана група ученици за пермакултура. Работилницата ќе ја води Ѓорѓи Самарџиев, експерт за пермакултура. Ова е прва активност во ова креативно катче организирано од Проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образование, а во претстојниот период, 6 други средни училишта ќе спроведуваат активности во нивнтие креативни катчиња.