Sunday, October 17, 2021

18.08 – Скопје – Супервизиски сотанок со мастер обучувачи…

18.08 – Скопје – Супервизиски сотанок со мастер обучувачи

Од 10:00 до 15:00 часот, во хотел Континентал ќе се одржи Супервизиски состанок со мастер обучувачи и претставици на Лоја и Сумнал. Главна цел нa состанокот е рефлексија на досегашните реализирани менторски средби за запознавање на процедурата за сертификација и практична работа за еваулација на потребната документација за сертификација на наставник и директор/стручен соработник.