Thursday, January 27, 2022

18.03 – ОУ „Кочо Рацин”, Куманово – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Кочо Рацин“ и ОУ „Наим Фрашери“ од Куманово…

18.03 – ОУ „0Кочо Рацин”, Куманово – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Кочо Рацин“ и ОУ „Наим Фрашери“ од Куманово

Од 11:00 до 12:30 часот, 24 ученици од двете училишта, во етнички мешани парови, ќе декорираат саксии по повод Денот на екологијата.