Thursday, January 27, 2022

17.06 – Скопје – Супервизиски состанок со мастер обучувачите и членовите…

17.06 – Скопје – Супервизиски состанок со мастер обучувачите и членовите на тимот на партнерските организации Лоја и Сумнал

Од 10:00 до 14:00 часот, во Скопје ќе се одржи супервизиски состанок со мастер обучувачите и членови на тимот на партнерските организации Лоја и Сумнал. На состанокот предвидено е да се работи на подготовка за менторски средби со Тимовите за училишна интеграција од сите основни и средни училишта.