Sunday, September 26, 2021

17.04 – Скопје – Менторска средба со претставници од стручните служби, Училишните одбори…

17.04 – Скопје – Менторска средба со претставници од стручните служби, Училишните одбори и општинските одговорни лица за образование, од училиштата во Пилот фазата и Фаза 2