Thursday, January 20, 2022

17.03 – Гостивар – Работна средба со претставници од општината, директори и координатори на СИТ…

17.03 – Гостивар – Работна средба со претставници од општината, директори и координатори на СИТ

Од 12:00 до 14:00 во просториите на општина Гостивар ќе се одржи работна средба со претставници на општината и училиштата од Гостивар при што ќе се дискутира за улогата на општината во промовирање на меѓуетничката интеграција преку образованието.