Thursday, January 27, 2022

16.09 – Скопје – Супервизиски состанок со мастер обучувачи/ментори…

16.09 – Скопје – Супервизиски состанок со мастер обучувачи/ментори

Од 10:00 до 14:30 во Хотел Континентал, Скопје ќе се одржи супервизиски состанок со мастер обучувачи/ментори. Целта на супервизискиот состанок е подготовка на менторски средби со членовите на СИТ од сите основни и средни училишта на кои ќе се дискутира  за натамошна реализација на МИО активности.