Thursday, January 27, 2022

16.09 – ОУ „Браќа Миладиновци”, Струга – Ликовна работилница во грант-програмата за родителско вклучување…

16.09 – ОУ „Браќа Миладиновци”, Струга – Ликовна работилница во грант-програмата за родителско вклучување

На 16 септември во 12:00 часот, ученици и родители ќе учествуваат на ликовна работилница во ОУ „Браќа Миладиновци”, Струга.