Sunday, January 16, 2022

16.04 – Матка – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Мирче Ацев“ од Ѓорче Петров и ОУ „Бајрам Шабани“ од с. Кондово, Сарај…

16.04 – Матка – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ „Мирче Ацев“ од Ѓорче Петров и ОУ „Бајрам Шабани“ од с. Кондово, Сарај

Од 10:00 до 14:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, двете училишта ќе имаат посета на Матка, каде ќе реализираат заедничка ликовна колонија. Вкупно 24 ученици од двете училишта, во мешани парови ќе ги изработуваат своите ликовни творби, кои потоа ќе бидат изложени во холовите на двете училишта.