Thursday, January 27, 2022

15 – 16.12 – Хотел Континентал – Работилница за рефлексија – „Денови за меѓуетничка интеграција“…

15 16.12 – Хотел Континентал – Работилница за рефлексија – „Денови за меѓуетничка интеграција“

Од 10:00 до 14:30 часот, во Хотел Континентал во Скопје ќе се одржат работилници за рефлексија за „Денови за меѓуетничка интеграција”. Целта на работилниците е да се направи размена на искуства од оваа активност, идентификување на успеси и препораки за идни активности кои може да се споделат и со училишта од други општини.