Thursday, January 20, 2022

15.09 – Скопје – Промоција на Упатството за сертификација за меѓуетничка интеграција во образованието…

15.09 – Скопје – Промоција на Упатството за сертификација за меѓуетничка интеграција во образованието

Од 11:00 до 13:30 часот, во ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје ќе се одржи Промоција на Упатството за сертификација за меѓуетничка интеграција во образованието. Исто така на овој настан ќе бидат доделeни сертификати на мастер обучувачите и менторите од партнер организациите Лоја и Сумнал.