Thursday, January 27, 2022

15.09 – ОУ „Рајко Жинзифов”, с.Оризари – Заедничка родителска активност…

15.09 – ОУ „Рајко Жинзифов”, с.Оризари – Заедничка родителска активност

На 15.09 во 17:00 часот во ОУ „Рајко Жинзифов”, с.Оризари ќе се одржат активности за финализирање на “летната училница“ – заедничка родителска активност на партнер училиштата ОУ „Благој Кирков”, Велес  и ОУ „Рајко Жинзифов”, с. Оризари.