Wednesday, January 26, 2022

15.02 – Чучер Сандево и Карпош – Состанок со претставници од општината за продлабочена соработка…

15.02 – Чучер Сандево и Карпош – Состанок со претставници од општината за продлабочена соработка за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО)

Од 10:00 до 15:00 часот, на состаноците со претставниците од секторот за образование во Општина Чучер Сандево и Општина Карпош, ќе се договараме за планот за активности со општините за продлабочена соработка за МИО помеѓу општината и основните и средните училишта, со цел да се унапреди МИО во Чучер Сандево и Карпош.