Thursday, January 20, 2022

14.09 – с.Романовце, Куманово – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ “Гоце Делчев”, Свети Николе и…

14.09 – с.Романовце, Куманово – Заедничка ученичка активност помеѓу ОУ “Гоце Делчев”, Свети Николе и ОУ “Кирил и Методиј “с.Романовце, Куманово

Од 8:00 до 11:00 часот, планирано е да биде организиран музички и ликовен хепенинг, на кој ќе учествуваат вкупно 28 ученици од двете училишта, во етнички мешан состав.