Thursday, January 20, 2022

14.04 – ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар – Заедничка активност…

14.04 – ОУ „Гоце Делчев“, Гостивар – Заедничка активност

Од 12 до 14 часот, 16 ученици од македонски и албански наставен јазик ќе учествуваат на работилница, на која подетално ќе се запознаат со новинарската професија. Гости на работилницата ќе бидат познати новинари од градот Гостивар.