Tuesday, October 26, 2021

13, 15, 20 и 27.11. – Скопје – Обука за унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието за претставници на училишни одбори…

13 и 15.11. – Скопје – Обука за унапредување на меѓуетничката интеграција во образованието за претставници на училишни одбори во 194 училишта вклучени во фаза 2