Friday, December 3, 2021

13.10 – Скопје – Координативен состанок со авторите на прирачникот за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во РМ

13.10 – Скопје – Координативен состанок со авторите на прирачникот за меѓуетничка интеграција во образованието на наставничките факултети во РМ