Sunday, January 16, 2022

13.04 – Прилеп – Заедничка ученичка активност…

13.04 – Прилеп – Заедничка ученичка активност

Во рамки на програмата за Мали грантови, основното училиштето „Страшо Пинџур“ од с. Мало Коњари, Прилеп, ќе реализира активност во партнерство со ОУ „Никола Карев“ од с.Норово, Крушево. Од 10:00 до 14:00 часот, 20 ученици од двете училишта во етнички мешани групи ќе ги посетат старите занаетчии во општина Прилеп и потоа ќе изработат извештај со фотографии од направената посета.