Wednesday, January 26, 2022

12.04 – ОУ „Крсте Петков Мисирков”, Радовиш – Заедничка активност…

12.04 – ОУ „Крсте Петков Мисирков”, Радовиш – Заедничка активност

Во рамки на програмата за Мали грантови, училиштето ќе реализира спортска активност во партнерство со ОУ „Коста Рацин“ од с.Подареш, Радовиш. Од 12:00 до 13:30 часот, 24 ученици од осмо одделение, во етнички мешани тимови ќе се натпреваруваат во одбојка.