Thursday, January 27, 2022

11.06 – Гази Баба – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Вера Јоциќ”…

11.06 – Гази Баба – Заедничкa ученичкa активност во ОУ “Вера Јоциќ”

Од 10:00 до 12:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштето ќе реализира работилница со своето партнер училиште „Братство Единство“ од с. Средно Коњаре. По заеднички реализираната екскурзија во Крушево, учениците од двете училишта ќе ги сумираат податоците од истражувањето кое го спроведоа за време на посетата на Крушево, и ќе подготват презентација и извештаи.