Sunday, January 16, 2022

11.02 и 12.02 – Чашка и Крушево – Состанок со Градоначалници и претставници од секторот за образование…

11.02 и 12.02 – Чашка и Крушево – Состанок со Градоначалници и претставници од секторот за образование за продлабочена соработка за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО)

Од 11:30 до 13:00 часот, на состаноците со претставници од секторот за образование во Општините Чашка и Крушево, ќе се договараме за планот за активности за продлабочена соработка за меѓуетничка интеграција во образованието (МИО) помеѓу општината и основните и средните училишта, со цел да се унапреди МИО во Чашка и Крушево.