Thursday, August 5, 2021

08.05 – Прилеп – Заедничкa ученичкa активност помеѓу ООУ „Пецо Даскалот“ од Долнени и ООУ „Исмаил Ќемали“ од Долнени…

08.05 –Прилеп– Заедничкa ученичкa активност помеѓу ООУ „Пецо Даскалот“ од Долнени и ООУ „Исмаил Ќемали“ од Долнени

Од 11:00 до 13:00 часот, во рамки на програмата за мали грантови, училиштата ќе реализираат активност во игротека за деца. Учениците од двете училишта, заедно со родителите и наставниците, ќе посетат игротека во Прилеп каде ќе ја реализираат работилницата за учење на двата јазици „Учиме убави зборови“.